Strona główna

Zbiór zadań


czyli zrób to sam (zanim uwierzysz lub skrytykujesz)


Zamieszczone na niniejszej stronie zadania eksperymentalne pozwolą osobiście przekonać się, czy postulowane przez entuzjastów zderzaka zjawiska rzeczywiście występują. Większość z zadań nie przekracza poziomu licealnego (powiedzmy - olimpiady fizycznej) i powinna dać się wykonać w warunkach jeśli nie domowych, to przeciętnie wyposażonej pracowni szkolnej. Wynik (powtarzalny i niewątpliwy) stojący w sprzeczności z teorią Newtona będzie wyraźnym potwierdzeniem, że "coś w tym jest" (co nie oznacza automatycznie potwierdzenia wszelkich teorii głoszonych przez wynalazcę i współpracowników).

We wszystkich poniższych zadaniach chodzi o to, żeby:

Zachęcam do nadsyłania rozwiązań! Mile widziane dokładne opisy układu doświadczalnego, zdjęcia, filmy itp., a także wszelkie uwagi i ciekawe pomysły dotyczące wykonywania tych doświadczeń w domowych warunkach. Najciekawsze rozwiązania z przyjemnością zamieszczę na tej stronie. Nagród rzeczowych nie przewiduję - a może ktoś ufunduje?


Zadanie 0 (wstępne). Domowy akcelerometr, czyli jak i co mierzyć.


Zaprojektować układ pomiarowy pozwalajacy w prosty sposób zmierzyć (lub przynajmniej porównywać) siłę bezwładności działającą podczas hamowania pojazdu (kuli, wahadła itp.). Akcelerometr powinien być mały, prosty do wykonania z dostępnych powszechnie materiałów, łatwy w obsłudze. Zamiast chwilowych wartości przeciążeń może mierzyć wartość maksymalną, ewentualnie całkę po czasie.

Rozwiązania:
Henryk Doruch
Jakub Wróblewski (red., praca zbiorowa)

Zadanie 1. Kule i poprzeczka.

W doświadczeniu należy wykorzystać dwa ciała (np. kule) sprężyste, dość ciężkie, oraz niezbyt długą, możliwie sztywną poprzeczkę, umocowaną na osi. Całość powinna tworzyć układ dźwigni o równych ramionach (jak na rysunku). Jedna z kul powinna być oparta o poprzeczkę, a druga uderzyć prostopadle w drugie ramię.

Doświadczenie zostało opisane w "Energetycznej naturze mechaniki", jako "doświadczenie rozstrzygające" o niesłuszności prawa zachowania pędu. Według autorów, po zderzeniu kula ruchoma oddaje połowę energii kinetycznej drugiej kuli i obie zaczynają się poruszać z prędkością równą 0,7 pierwotnej. Uwagi na temat eksperymentu można przeczytać w komentarzach z pl.sci.fizyki, a także wywiadzie z H. Doruchem.


Zadanie 2. Kule bez poprzeczki.

Wykonujemy zderzenie dwóch jednakowych, masywnych (by zminimalizować wpływ oporu powietrza), zawieszonych na nitkach sprężystych kul, z których jedna była nieruchoma. Po zderzeniu pierwsza kula odskakuje, unosząc całą energię kinetyczną, a druga nieruchomieje. Należy sprawdzić, czy w takim zderzeniu następuje zmniejszenie sił bezwładności działających na obiekty połączone z drugą kulą (hamującą). Porównać z wynikiem teoretycznym (wymaga to pomiaru drogi hamowania przy zderzeniu, co jest dość trudne). Ewentualnie porównać ze zderzeniami połączonymi z rozproszeniem energii (np. hamowanie kuli na plastycznej przeszkodzie). Pomiar sił bezwładności - por. zadanie 0 (na rysunku zasugerowano obserwację lustra wody w doklejonym do kuli zbiorniczku).
Inny ciekawy problem: zmierzyć analogicznie siły bezwładności w układzie pierwszej kuli.

Doświadczenie zostało zaproponowane przez H. Dorucha w wywiadzie z 2001 r.. Pozytywny wynik potwierdzałby, że zniesienie sił bezwładności jest w ogóle możliwe. Wydaje mi się, że wynik taki stałby w sprzeczności z teoriami opisanymi w "Energetycznej naturze mechaniki", gdzie znoszenie bezwładności wiązane jest z dysproporcją zderzających się mas.


Zadanie 3 (trudniejsze). Zderzak.

Skonstruować zderzak dynamiczny i sprawdzić, czy podczas zderzeń występuje redukcja sił bezwładności. Do pomiaru (porównywania) sił bezwładności można użyć akcelerometru (por. zadanie 0). Samą konstrukcję zderzaka można oprzeć na jednym z dwóch rozwiązań:

1. Zderzak ciężarkowy. Siła zderzenia powoduje za pośrednictwem zderzaka [A] nacisk na ramiona dźwigni (por. rysunek). Obrót dźwigni rozpędza ciężarki [B], które przejmują dużą część energii hamowanego pojazdu [C]. Ciężarki w ostatniej fazie zderzenia opuszczają prowadnice i odlatują w siną dal (skąd warto usunąć wszelkie łatwo tłukące się przedmioty).


2. Klasyczny zderzak Łągiewki. Siła zderzenia napędza, za pomocą przekładni [D, E, F], niewielki wirnik [C]. Energia zderzenia jest czasowo gromadzona w dodatkowym elemencie sprężystym (np. pneumatycznym, [A]).

Podczas wykonywania tego doświadczenia należy zwrócić szczególną uwagę na minimalizację wszelkich oporów. W obu przypadkach warto mierzyć przeciążenia w pojeździe, drogę hamowania, siłę hamowania (i jej charakterystykę czasową), prędkość pojazdu. Uzyskane wyniki można porównywać z osiągalnymi teoretycznie (przy hamowaniu równomiernym), a także z innymi sposobami hamowania (np. ciernego lub hydraulicznego).

Jest to najklasyczniejsze doświadczenie potwierdzające (o ile da pozytywny wynik) działanie zderzaka Łągiewki. Doświadczenie w wersji 2. było wykonywane wielokrotnie, w większości przypadków "na oko", choć nie brak bardziej regularnych pomiarów. O ile mi wiadomo, model ciężarkowy zderzaka był badany bardzo pobieżnie, ale podobno ma być skuteczniejszy od wirnikowego. Szczegóły zderzaka wirnikowego można znaleźć w wywiadzie z H. Doruchem z 2001 r., natomiast ciężarkowego - w wywiadzie z H. Doruchem z 2002 r.


Rozwiązania:
Zygmunt Górski, wynik pozytywny
Prof. Stanisław Gumuła (wyniki i układ doświadczalny opisany w wywiadach), wynik pozytywny
Wersja zderzaka z klocków LEGO (autor: captainplanet), wynik oczywiście niemiarodajny ze względu na różną drogę hamowania - ale filmy ciekawe

Zadanie 4 (z gwiazdką, czyli dla ambitnych). Napęd bezodrzutowy.


Skonstruować kilka (np. 6) masywnych lokomotywek ze zderzakami wirnikowymi (najlepiej z układem ozyskiwania energii z wirnika) umieszczonymi z przodu, oraz sprężyną umieszczoną z tyłu. Wyposażyć je w napęd na koła (mogą być zębate) i umieścić w zamykaniej skrzyni. Każda lokomotywka powinna mieć swój własny tor - od przedniej do tylnej ściany skrzyni. Lokomotywy powinny jeździć tym torem bez przerwy, w tę i z powrotem, zderzając się ze ścianami z jednej strony za pomocą zwykłej sprężyny, z drugiej - zderzaka wirnikowego.
Policzyć siły działające na skrzynię (przy założeniu znacznego zmniejszenia sił zderzenia od strony zderzaków Łągiewki).
Skrzynię powiesić na linie i zaobserwować występowanie (lub nie) niezrównoważonej siły.

Rozwiązania:
Propozycja układu doświadczalnego Krzysztofa Mnicha (weryfikacja zachowania pędu w układzie ze zderzakiem)