Strona główna

Propozycja układu doświadczalnego weryfikującego zachowanie pędu


Opisany niżej układ doświadczalny zaproponował Krzysztof Mnich. Składa się on ze zderzaka Łągiewki (np. lokomotywki doświadczalnej) zawieszonej na długich linach wewnątrz masywnej ramy (o masie zbliżonej do masy lokomotywki), również zawieszonej na linach. Lokomotywka jest rozpędzana za pomocą np. sprężyny lub naciągnietej gumy, co powoduje ruch obu części układu doświadczalnego w przeciwnych kierunkach. Następnie lokomotywka zderza się z ramą za pomoca zderzaka Łągiewki. W przypadku klasycznym lokomotywka i rama powinny się zatrzymać (zgodnie z zasadą zachowania pędu). Jeśli natomiast siła zderzenia jest mniejsza (tzn. jesli zderzak działa zgodnie z deklaracjami wynalazcy), po zderzeniu całość powinna nadal poruszać się w kierunku, w którym pierwotnie poruszała się rama. Stwierdzenie takiego ruchu, wobec znikomych oporów, nie powinno stanowić problemu.

Rysunek układu doświadczalnego przedstawiono poniżej. Liny powinny być jak najdłuższe. W celu ograniczenia działania zewnętrznych sił podczas uruchamiania gumy/sprężyny, można np. lokomotywkę prywiązać do ramy nitką, która następnie zostanie przepalona.