Strona główna

Sposoby pomiaru sił i przeciążeń


Henryk Doruch w rozmowach relacjonowanych na tej stronie opisywał stosowany przez siebie (oraz prof. Gumułę wraz z zespołem) sposób pomiaru sił i przeciążeń. Są to:

Czujniki te są połączone z oscyloskopem cyfrowym, pozwalającym na dokumentowanie mierzonych wartości.


Poniższe domowe sposoby pomiaru przeciążeń zebrał Jakub Wróblewski, częściowo na podstawie pomysłów Sławka Kotyńskiego, Krzysztofa Mnicha i Stanisława Sidora (dziękuję za pomoc!). Większość tych metod nie nadaje się do dokładnego, ilościowego rejestrowania przeciążeń, jednak zwykle wystarczy do prowadzenia badań porównawczych. Rejestracja (dokumentacja) wyników możliwa jest poprzez np. filmowanie eksperymentów.