Jakub Wróblewski - zajęcia w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

UWAGA: Od 2008 roku jestem na urlopie, więc nie dokonuję wpisów, poprawek, nie mam konsultacji. W tych sprawach proszę zwracać się do osób obecnie prowadzących odpowiednie przedmioty.
www.pjwstk.edu.pl, studia internetowe.


Archiwum:


Ciekawe ścieżki o tematyce ogólnej