Jakub Wróblewski > Zajęcia dydaktyczne > Eksploracja danych


Eksploracja danych, zaj. projektowe i magisterskie

Propozycje tematów prac inżynierskich i magisterskich.

Tematy wykładów:


Poniżej udostępniony jest zbiór przykładowych danych do analizy. Są one zwykle podzielone na część treningową i testową. Jeśli z opisów nie wynika coś innego, decyzja jest w ostatniej kolumnie.

Dane:

Materiały uzupełniające:


Inne ciekawe linki

Oprogramowanie:

Literatura, materiały pomocnicze: