Jakub Wróblewski > Zajęcia dydaktyczne > Analiza danych


Analiza danych (ADN) - archiwum


Slajdy z wykładu stanowią materiał uzupełniający (przypomnienie głównych zagadnień) i nie powinny być traktowane jako jedyne źródło wiedzy wymaganej na egzaminie. Źródłem takim powinny być notatki z wykładu i ćwiczeń oraz zalecana literatura.
Tematy oznaczone na slajdach jako "dygresja" nie będą wymagane na egzaminie.

Literatura podstawowa:

Literatura uzupełniająca: