Jakub Wróblewski > Zajęcia dydaktyczne > Elementy modelowania matematycznego


Elementy modelowania matematycznego (EMM)

Sem. letni 2007/2008


Slajdy z wykładu stanowią materiał uzupełniający (przypomnienie głównych zagadnień) i nie powinny być traktowane jako jedyne źródło wiedzy wymaganej na egzaminie. Źródłem takim powinny być notatki z wykładu i ćwiczeń oraz zalecana literatura.
Tematy oznaczone na slajdach jako "dygresja" nie będą wymagane na egzaminie.Zasady zaliczeń (2007/08):Literatura i linki: