next up previous contents
Next: Co to jest i Up: FAQ Previous: Dlaczego światło zwalnia w   Spis rzeczy

Fizyka kwantowaSubsections