Strona główna

Rozmowy i wywiady

Wszystkie przytaczane wypowiedzi były autoryzowane przez moich Rozmówców. W czerwcu 2002 r. p. Lucjan Łągiewka wycofał autoryzację, więc należy Jego wypowiedzi traktować jak wywiad nieautoryzowany.


1. Rozmowa na AGH, 6.07.2001 r.


część 1, część 2, część 3

Prezentowana na tych stronach relacja obejmuje moje spotkanie z panem Henrykiem Doruchem, który kiedyś zapraszał mnie do Krakowa na rozmowę o wynalazku, oraz panem Lucjanem Łągiewką, który szczęśliwym trafem był w Krakowie w tych samych dniach, co ja. Z wdzięcznością skorzystałem z zaproszenia do odwiedzenia krakowskiego cyklotronu, gdzie pracuje pan Henryk Doruch (któremu jeszcze raz dziękuję za ciekawą wycieczkę), tam też odbyła się pierwsza część rozmowy. Na następne spotkanie umówiliśmy się tego samego dnia wieczorem w pracowni krakowskiej AGH, gdzie zainstalowany był układ pomiarowy modelu zderzaka. Dalsza rozmowa dotyczyła właśnie owego modelu i przeprowadzanych doświadczeń. Dalszy ciąg spotkania upłynął w szerszym gronie, powiększonym m.in. o samego wynalazcę, pana Lucjana Łągiewkę, który cierpliwie starał się przekonać mnie do fizycznych podstaw działania zderzaka, a także prof. Stanisława Gumułę, patronującego doświadczeniom. Ważnym tematem rozmów był też aspekt praktyczny, a więc możliwe zastosowania nowych zjawisk fizycznych, odkrytych przez pana Łągiewkę.

Prezentowane fragmenty rozmów przeważnie nie są dosłownymi cytatami, nie jest to też zapis kompletny (spotkania trwały łącznie około 3 godzin), jednak w miarę możliwości starałem się zreferować wszystkie najważniejsze wątki. W wyborze kierowałem się przede wszystkim zamiarem możliwie wiernego przytoczenia wyjaśnień odnoszących się do fizycznej strony zagadnienia. Część fragmentów pogrupowałem raczej tematycznie, niż chronologicznie.

Podczas rozmów nie znałem jeszcze treści pracy "Energetyczna natura mechaniki", w której część poruszanych tematów omówiona jest dokładniej.


2. Rozmowy z Henrykiem Doruchem i prof. Stanisławem Gumułą z AGH, 31.08.-1.09.2002 r.


Rozmowa z H. Doruchem, Rozmowa z H. Doruchem i prof. S. Gumułą

Drugie spotkanie z p. Henrykiem Doruchem i prof. Stanisławem Gumułą odbyło się ponad rok po pierwszym. Niedługo przed naszym spotkaniem w prasie pojawiło się wiele artykułów i wypowiedzi związanych ze zderzakiem Łągiewki, w tym również donoszących o naukowym potwierdzeniu łamania praw Newtona i o wdrażaniu zderzaków do produkcji. Spotkanie było okazją do sprostowania niektórych doniesień prasy i potwierdzenia innych, a także do wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych z materiałami filmowymi prezentowanymi na tych stronach.


Sylwetki moich Rozmówców i innych osób, o których mowa w wywiadach:

Lucjan Łągiewka - autor wynalazku, mieszkaniec Kowar. Więcej informacji - artykuł w Nowinach Jeleniogórskich

Zygmunt Górski - fizyk mieszkający we Francji, współautor Energetycznej natury mechaniki. (Więcej informacji - przedmowa do Energetycznej...)

Henryk Doruch - pracuje w krakowskim Instytucie Fizyki Jądrowej (mgr inż. elektronik). Wynalazkiem Lucjana Łągiewki interesuje się od 1998 roku. Obecnie uczestniczy w badaniach modelu zderzaka prowadzonych w zespole prof. Stanisława Gumuły.

Prof. Stanisław Gumuła - kierownik Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Od 2001 roku prowadzi wraz ze swoim zespołem badania nad modelem zderzaka Łągiewki.