Jakub Wróblewski > Materiały dodatkowe > Gra lap


Gra "lap"

Gra pochodzi z "Przewodnika gier" Lecha Pijanowskiego (oryginalnie przeznaczona na planszę 8x8). Chętnie poznam inne jej źródła.

Przykład planszy podczas gry w lap

Zasady gry: Dwóch graczy korzysta, podobnie jak w grze w okręty, z dwóch kartek w kratkę z narysowanymi planszami 10 na 10 pól, ponumerowanymi liczbami i literami. Pierwszy etap rozgrywki to podzielenie jednej z plansz na 4 rozłącze, spójne obszary o dowolnym kształcie, złożone z 25 pól (pola należące do jednego obszaru muszą stykać się krawędziami; przykład prawidłowo wypełnionej planszy pokazuje rysunek). Obszary te numerujemy liczbami od 1 do 4 (na rysunku dla przejrzystości użyto kolorów). Celem gry jest odgadnięcie położenia i kształtu obszarów przeciwnika.
Właściwa rozgrywka polega na zadawaniu przeciwnikowi pytań dotyczących wybranych kwadratów 2 na 2 pola. Odpowiedzią przeciwnika jest liczba pól należących do poszczególnych obszarów, jednak bez wyszczególnienia, o które pola chodzi. Na przykład, jeśli plansza wygląda jak na rysunku obok, to na pytanie przeciwnika o kwadrat "A B 1 2" dajemy odpowiedź "2 niebieskie, 1 żółty, 1 różowy" (oczywiście w warunkach polowych używając numerów obszarów, a nie kolorów), a na pytanie "I J 3 4" dajemy odpowiedź "4 niebieskie". Gracze zadają pytania na zmianę, notując je w dowolny sposób i wyciągając na podstawie odpowiedzi wnioski na temat kształtu obszarów. Gra kończy się w momencie, gdy jeden z graczy (zamiast swojego ruchu) zadeklaruje, że odtworzył obszary przeciwnika. Jeśli gracz odgadł dokładnie położenie wszystkich pól - wygrywa, w przeciwnym wypadku przegrywa. (Wersja łagodniejsza: opuszcza kolejkę lub kilka kolejek). Gra kończy się remisem, jeśli w tym samym ruchu (po tej samej liczbie uzyskanych odpowiedzi) obaj gracze zaprezentują prawidłowe rozwiązania.
Uwaga: jeśli jeden z graczy ułoży planszę nierozstrzygalną, gra jest nieważna i powinna zostać powtórzona. (Plansza jest nierozstrzygalna, jesli istnieje inna plansza, różniąca się układem pól - taka, że na każde pytanie obie plansze odpowiadają jednakowo).


Uwagi:

Linki:

Program grający w lap (Windows od 95 w górę). Dość siermiężny i stary, ale jeszcze działa i stanowi pewne wyzwanie dla początkujących graczy.