...$T_{00}$2.1
Składowe tensora napięć-energii
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Ampere'a)2.2
Wyprowadzenie wzorów 2.64 oraz 2.63 znajduje się w artykule Siriuza, 2.23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... ograniczony4.1
Ograniczony przepustowością opornika; gdyby była przerwa, napływ zostałby zatrzymany.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... reliktowego8.1
Nie chcę przez to powiedzieć, że fotony sie lokalizują ;-)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.